O nás

Zameranie

Aktivity spoločnosti ECS engineering s.r.o. zodpovedajú tradícii v oblasti vývoja, projektovania a realizácie elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie.
Nosným programom spoločnosti sú predovšetkým:

  • dispečerské systémy pre riadenie elektrického napájania elektrifikovaných tratí
  • riadiace systémy trakčných napájacích a spínacích staníc všetkých napäťových sústav
  • súbory diaľkového riadenia technologických celkov v staniciach elektrifikovaných tratí
  • projektové a dodávateľské činnosti v oblasti elektrických staníc a ich automatizácie
  • vývoj programového vybavenia na zákazku v oblasti SCADA a CAD/CAM systémov
História

Spoločnosť ECS engineering bola založená v r. 1990 v Poprade ako dodávateľsko-inžinierska kancelária. Z pôvodného zamerania na dodávky riadiacich systémov sa činnosti spoločnosti postupne rozšírili o projektovanie, vývoj, výrobu, dodávky a montáže technologických celkov elektrických staníc a riadiacich systémov. Výrazne sa posilnila orientácia na vývoj programového vybavenia a služby v IT oblasti.
V súvislosti s tým sa menila aj štruktúra a právna forma. Dnes je administratívnym sídlom spoločnosti Nová Dubnica a svoje aktivity vyvíja prostredníctvom prevádzok v Trenčíne a Poprade.

pars
Prevádzková budova spoločnosti v Trenčíne
Štruktúra

Spoločnosť má vlastné projekčné, vývojové, výrobné a montážne kapacity a zamestnáva 30 pracovníkov.
Z hľadiska usporiadania v prevádzkach je štruktúra nasledovná:
Trenčín - vedenie a administratíva spoločnosti, vývoj a výroba
Poprad - projekcia, montážna základňa

Copyright © 1990-2019, ECS engineering s.r.o.