O SPOLOČNOSTI

Zameranie

Orientácia spoločnosti ECS engineering s.r.o. zodpovedá tradícii v oblasti vývoja, projektovania a realizácie elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie.
Nosným programom spoločnosti sú predovšetkým:

História

Spoločnosť ECS engineering bola založená v r. 1990 v Poprade ako dodávateľsko-inžinierska kancelária s vyššie uvedeným zameraním. Jej registrované činnosti sa z elektronických riadiacich systémov postupne rozšírili o projektovanie, výrobu, dodávky a montáže technologických celkov elektrických staníc. V súvislosti s tým sa menila aj štruktúra a právna forma. Dnes je sídlom spoločnosti Nová Dubnica a svoje aktivity vyvíja prostredníctvom prevádzok v Trenčíne a Poprade.

 
Prevádzková budova spoločnosti v Trenčíne

Štruktúra

Spoločnosť má vlastné projekčné, vývojové, výrobné a montážne kapacity a zamestnáva 30 pracovníkov. Z hľadiska usporiadania v prevádzkach je štruktúra nasledovná:

Trenčín - vedenie a adminstratíva spoločnosti, vývoj a výroba
Poprad - projekcia, montážna základňa

Kontakt
 
Adresa sídla: ECS engineering s.r.o.
P.O.BOX 28A
Gagarinova 30
018 51 Nová Dubnica

 

Prevázky spoločnosti ECS engineering s.r.o.:

  Trenčín: Poprad:

adresa:

Súvoz 802, Trenčín, 911 01

Drevárska1, Poprad, 058 01

tel./fax:

+421-32-7443306 +421-52-7721908

e-mail:

ecs-tn@ecs-online.sk ecs-pp@ecs-online.sk