SLUŽBY

 

Projektovanie

 

Projektovanie elektrických zariadení je jednou zo základných činností našej spoločnosti. ECS engineering má oprávnenie na projektovanie v investičnej výstavbe ako aj oprávnenie na projektovanie vyhradených elektrických zariadení v podmienkach ŽSR.

Projekčne zabezpečujeme najmä prevádzkové súbory týkajúce sa diaľkového riadenia technologického procesu napájania elektrifikovaných tratí a prevádzkové súbory technológií trakčných meniarní a spínacích staníc.

 

 

Montáže

 

V oblasti dodávateľsko-montážnej činnosti je naša spoločnosť úspešná vďaka mimoriadne efektívnej organizácii práce vychádzajúcej z významných skúseností, zo znalosti  prostredia a problematiky, v ktorej sa pracovníci dlhodobo dobre orientujú. Montážna činnosť spoločnosti je sústredená do oblastí, kde majú pracovníci spoločnosti dlhoročné skúsenosti. Ide najmä o  montáže veľkých technologických celkov trakčných meniarní a spínacích staníc a montáž zariadení, ktoré ECS engineering s.r.o. aj vyrába (systémy diaľkového riadenia staníc a dispečerské riadiace systémy).

 
Odpojovače v rozvodni 3kV Ovládacia skriňa napájača

 

Obchodná činnosť

 

Zameranie aktivít našej spoločnosti a najmä účasť na kompletizáácii väčších technologických celkov viedla k stabilizácii obchodných partnerov, ktorých výrobky v rámci našich dodávok ponúkame zákazníkom. Sú to najmä:
- ELTEC a.s., Piešťany
- EVPÚ Nová Dubnica a.s.
- BEZ Transformátory a.s., Bratislava
- ELTECO a.s., Žilina
- Lipták - elektro-drevo, Poprad

 

Vývoj prenosového zariadenia (MPZ)  je založený na spolupráci s nemeckou firmou TDE Tele Data Electronic GmbH, ktorej priemyselné modemy (WT96) a linkové zosilovače používame v našich zariadeniach. Súčasne sme aj distribútorom týchto zariadení na slovenskom trhu.

 

 

Vývoj

 

Vývojové kapacity spoločnosti sú sústredené najmä na ďalší vývoj a zdokonaľovanie vlastných výrobkov - riadiacich systémov a pohonov odpojovačov. V tomto zmysle pripadá najväčšia časť vývojových prác na vývoj SW, ďalšia časť prác smeruje do vývoja HW a objemovo najmenšia ale dôležitá je časť prác venovaná mechanickej konštrukcii.

Samostatnou oblasťou je oddelenie zákazkového vývoja software, kde využívame dlhoročné skúsenosti a know-how z interného softwarového vývoja pre tvorbu programového vybavenia podľa požiadaviek našich zahraničných i domácich zákazníkov.