PROGRAMY A SÚBORY NA STIAHNUTIE

Ponuka SW vybavenia, ktoré si môžete stiahnuť z našich stránok:

PARS - prezerač archívnych súborov pre programy RSS3 a MT.

 
Ukážka obrazovky programu PARS

 

Program PARS slúži na prezeranie všetkých typov archívnych súborov, ktoré vytvárajú programy riadiacich systémov (RSS3, MT).
Zároveň slúži aj ako terminálový klient pre diaľkový dohľad nad stanicou RSS3 cez počítačovú sieť.
Aktuálna verzia programu je 5.38. Súbor na stiahnutie: Pars_Install.exe (1,7MB). Súbor bol aktualizovaný 04.02.2019.
 

Ostatné súbory.

 

Ostatné programy a súbory (servisné programy, príručky) si môžete vyžiadať u našich servisných technikov.