Služby

 • Projektovanie

  Projektovanie elektrických zariadení je jednou zo základných činností našej spoločnosti.
  ECS engineering vykonáva projekčnú a inžiniersku činnosť v investičnej výstavbe a projektovanie určených technických zariadení elektrických v podmienkach ŽSR.

  Projekčne zabezpečujeme najmä prevádzkové súbory a stavebné objekty týkajúce sa diaľkového riadenia technologického procesu napájania elektrifikovaných tratí a technológie trakčných napájacích a spínacích staníc.

 • Montáže

  V oblasti dodávateľsko-montážnej činnosti je naša spoločnosť úspešná vďaka efektívnej organizácii práce vychádzajúcej z významných skúseností, zo znalosti prostredia a problematiky, v ktorej sa pracovníci dlhodobo dobre orientujú.

  Montážna činnosť spoločnosti je sústredená do oblastí, kde majú pracovníci spoločnosti dlhoročné skúsenosti. Ide najmä o montáže technologických celkov trakčných napájacích a spínacích staníc a montáž zariadení, ktoré ECS engineering aj vyrába (systémy diaľkového riadenia staníc a dispečerské riadiace systémy).

 • Vývoj

  Vývojové kapacity spoločnosti sú sústredené najmä na ďalší vývoj a zdokonaľovanie vlastných výrobkov - riadiacich systémov, digitálnych ochrán a pohonov odpájačov. V tomto zmysle pripadá najväčšia časť vývojových prác na vývoj SW, ďalšia časť prác smeruje do vývoja HW a objemovo najmenšia, ale dôležitá časť je venovaná mechanickej konštrukcii.

  Samostatnou oblasťou je oddelenie zákazkového vývoja software, kde využívame dlhoročné skúsenosti a know-how z interného softwarového vývoja pre tvorbu programového vybavenia podľa požiadaviek našich zahraničných i domácich zákazníkov. Naši IT špecialisti majú skúsenosti so širokým spektrom moderných technológií od Amazon Web Services po aplikácie založené na aplikačnom serveri Tomcat a databázové riešenia založené na databázach Oracle, MS-SQL, PostgreSQL, H2 či Derby. Máme bohatú prax s Javou, C/C++, C#, SQL, JavaScript, Delphi a OpenGL. Vyvíjame platformovo nezávislý software pre Windows aj Linux s použitím Visual Studio, Delphi, Eclipse, ale tiež znižujeme naše náklady pomocou open-source nástrojov, ako sú MinGW, Jenkins, bugzilla, docker či git.

  ide

Copyright © 1995-, ECS engineering s.r.o.